Alnarp Cleanwater Thecnology

Vi är återförsäljare för de miljövänliga systemen från Alnarp Cleanwater.

Ett naturligare sätt att rena enskilda avlopp.

 

Alnarp Cleanwaters system för enskilda avlopp är miljöriktigt och väl beprövat.

 

Sören kommer ut till dig och tittar på en lösning som passar dina behov efter de förutsättningar som gäller där.

 

Vi hjälper dig med miljötillståndsansökan.

Copyright 2008-2015 © All Rights Reserved

Sörens Stock & Sten